چه اتفاقی افتاد؟ بله با این کار توانستم روز بعد کاهش ۲۰۰۰ عددی در رتبه الکسا داشته باشم.خودتان قضاوت کنید.
البته ممکن است این موضوع برای وب سایت های انگلیسی افسانه شده باشد.و هنوز به علت نقص اطلاعاتی برای ما تاثیر نداشته باشد مانند بسیاری از فاکتورهای دیگر.
به هرحال بنده پیگیر این موضوع هستم و در همین پست آخرین نتایج را به شما خواهم گفت شما هم نظرتان را در پایین همین پست قرار دهید.